Σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων προβλέπει το σχέδιο του Προϋπολογισμού, λόγω της προβλεπόμενης οικονομικής μεγέθυνσης και της αύξησης της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τη  σχετική Γνώμη που δημοσίευσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει εκτίμηση για φορολογικά έσοδα 50,055 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 536 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προσχέδιο λόγω της μεγαλύτερης προβλεπόμενης αύξησης του ΑΕΠ.

Η συνολική μεταβολή των φορολογικών εσόδων μεταξύ 2021 και 2022 ανέρχεται συνολικά στα 3,5  δισ. ευρώ με τους φόρους κατανάλωσης να συνεισφέρουν κατά περίπου 2,2 δισ. ευρώ και τους φόρους εισοδήματος κατά 1,3 δισ. ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αύξηση κατά  520 εκατ. ευρώ των εσόδων των ΟΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές, λόγω αύξησης της  απασχόλησης.

 Ακολουθήστε το Money Review στο Google News