Η στατιστική του έρωτα και ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα του 1937

Η στατιστική του έρωτα και ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα του 1937

Όπως αναφέρει το περιοδικό στο εισαγωγικό του σημείωμα «οι στατιστικοί πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πολύ σπουδαία δεδομένα πρώτα απ’ όλα γιατί είναι αυθεντικοί και ύστερα γιατί είναι οι μόνοι που υπάρχουν στη διάθεση εκείνων οι οποίοι θέλουν να μελετήσουν με...
Όταν θίγεται το φιλότιμο…

Όταν θίγεται το φιλότιμο…

Στο Πταισματοδικείο πιένα πάλι… Την περασμένη εβδομάδα δικαζόταν ο Μικές Καβοτρομάνας (… του Αναστασίου και της Παρθενώπης, γραφέας το επάγγελμα) επί αδίκω επιθέσει. Στην σχετική πρόσκληση του κ. Πταισματοδίκου, όπως παρουσιαστεί και ο ενάγων, δύο χωροφύλακες φέρνουν...
Πώς βγαίνει η σύνταξη στα 45…

Πώς βγαίνει η σύνταξη στα 45…

«Μέσα εις το βαγόνι σιδηροδρόμου αι φιλίαι συνάπτονται αυτομάτως, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η τύχη οδηγήσει δύο συνταξειδιώτας εις το ίδιο τραπέζι του βαγκόν-ρεστωράν. Άλλως τε ο κ. Άνθιμος Φτηνός, και ο συνδαιτημών του κ. Σωφρόνιος Φέτας ανεμνήσθησαν ότι συνυπηρέτησαν...