Συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους η ισχυρή δυναμική των δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως, οδηγώντας στις υψηλότερες επιδόσεις δεύτερου τριμήνου της τελευταίας εικοσαετίας, ως προς τον αριθμό των δημόσιων εγγραφών, αλλά και τα αντληθέντα κεφάλαια. Όπως προκύπτει από την τριμηνιαία παγκόσμια έρευνα της EY Global IPO Trends: Q2 2021, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 κυριάρχησαν οι δημόσιες εγγραφές μέσω SPACs (εταιρειών εξαγορών ειδικού σκοπού), κατά το δεύτερο τρίμηνο επέστρεψαν στο προσκήνιο οι παραδοσιακές δημόσιες εγγραφές, με τη βοήθεια διάφορων παραγόντων, όπως η υψηλή ρευστότητα και οι ισχυρές αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.070 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 222 δισ. δολ. σε έσοδα – αύξηση 150% και 215%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την ΕΥ, οι θετικές επιδόσεις της παγκόσμιας αγοράς δημόσιων εγγραφών επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός της διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Ενώ οι SPACs συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας, στις ΗΠΑ απώλεσαν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο κατά το δεύτερο τρίμηνο, έπειτα από τα υψηλά επίπεδα δραστηριότητας των τελευταίων 12 μηνών. Ωστόσο, στην Ευρώπη, η δραστηριότητα των SPACs αυξήθηκε, φτάνοντας συνολικά τις 21 δημόσιες εγγραφές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, ξεκινώντας από το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος της τεχνολογίας κυριάρχησε ως προς τον αριθμό των δημόσιων εγγραφών, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα τέταρτο (27%) των συνολικών συναλλαγών του πρώτου εξαμήνου, με 284 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 90,2 δισ. δολ. Ακολουθεί ο κλάδος της υγείας, που αντιπροσωπεύει το 17% των δημόσιων εγγραφών του πρώτου εξαμήνου, με 187 συμφωνίες που άντλησαν κεφάλαια ύψους 33,4 δισ. δολ., και η βιομηχανία με 140 δημόσιες εγγραφές και κεφάλαια 24,3 δισ.

Σε υψηλό εικοσαετίας ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο

Η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο διατήρησε την ισχυρή δυναμική της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, πετυχαίνοντας τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας εικοσαετίας, με 276 δημόσιες εγγραφές, που συγκέντρωσαν 93,9 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση κατά 229% και 282%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Ο κλάδος της υγείας βρέθηκε στην πρώτη θέση, αντιπροσωπεύοντας το 36% των συμφωνιών, ακολουθούμενος από την τεχνολογία, με 31%. Ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια, η σειρά ήταν η αντίστροφη, καθώς η τεχνολογία συγκέντρωσε σχεδόν τα μισά κεφάλαια (49%) και η υγεία το 23%.

Παραμένει ανθεκτική η δυναμική στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Οι αγορές δημοσίων εγγραφών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού διατήρησαν τη δυναμική τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας τα υψηλότερα έσοδα πρώτου εξαμήνου της τελευταίας εικοσαετίας. Συνολικά, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών έφτασε τις 471, ενώ αντλήθηκαν 74,3 δισ. δολ., καταγράφοντας αύξηση κατά 76% και 108%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Η τεχνολογία παραμένει ο πιο δραστήριος τομέας, τόσο ως προς τον αριθμό των συμφωνιών (99), όσο και ως προς τα έσοδα (25,1 δισ. δολ.).

Αύξηση του αριθμού των δημοσίων εγγραφών στην EMEIA το α΄ εξάμηνο

Η περιοχή της EMEIA βρέθηκε ενισχυμένη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, διατηρώντας τη θετική δυναμική του πρώτου τριμήνου του έτους, με συνολικά 323 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν 53,8 δισ. δολ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 325% και 430%, αντίστοιχα. Λόγω της έντονης δραστηριότητας εξαγωγών στην EMEIA, η περιοχή επηρεάζεται ιδιαίτερα από την οικονομική ευρωστία των αγορών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και της Αμερικής, με αποτέλεσμα, παράλληλα με αυτές, να βελτιωθεί η εικόνα και στην EMEIA. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των τριών περιοχών που εξετάζει η έρευνα, η ΕMEIA κατέγραψε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση.

Καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξεπέρασαν το τρίτο κύμα της πανδημίας του COVID-19, οι θετικές οικονομικές προοπτικές συνέβαλαν στη βελτίωση της διάθεσης των επενδυτών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτό οδήγησε σε 227 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 46,6 δισ. δολ., που αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση κατά 383% και 509%, αντίστοιχα.

Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2021

Με την είσοδο στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, η αγορά των δημόσιων εγγραφών συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καθώς περισσότερες εταιρείες προετοιμάζουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, εκμεταλλευόμενες τις ευνοϊκές συνθήκες. Σύμφωνα με την ΕΥ, μια σταθερή ροή δημόσιων εγγραφών με συνολική αξία που ξεπερνά το ένα δισ. δολάρια, αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών εταιρειών-unicorns (startups με αποτίμηση άνω του ενός δισ. δολαρίων), καθώς και SPACs και εταιρειών σε κλάδους που έχουν ήδη αποδειχθεί ανθεκτικοί παρά την πανδημία του COVID-19, όπως η τεχνολογία και η υγεία. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο εξάμηνο ενδέχεται να επιφυλάσσει προκλήσεις, καθώς οι παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζουν να επηρεάζουν εταιρείες σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο από τα επιμέρους lockdowns – όπως το παραδοσιακό λιανικό εμπόριο, ο ταξιδιωτικός κλάδος, ο τουρισμός και η φιλοξενία. Εάν οι κλάδοι αυτοί δεν κατορθώσουν να ανακάμψουν, οι παγκόσμιες αγορές δε θα επιτύχουν μια πλήρη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.

Όπως σημειώνει η ΕΥ, ανεξάρτητα από τους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται, οι εταιρείες που θέλουν να προχωρήσουν σε δημόσιες εγγραφές κατά το δεύτερο εξάμηνο θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες, με μία ρεαλιστική αντίληψη των αποτιμήσεων, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι εφαρμόζουν μια στρατηγική για θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG), που θα εναρμονίζεται με τον σκοπό, τη στρατηγική και την εταιρική τους κουλτούρα.

«Η σημαντική αύξηση των δημόσιων εγγραφών, που συνεχίστηκε και στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2021, ιδιαίτερα στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις επανόδου σε μια μορφή κανονικότητας. Υπάρχουν σήμερα πολλές εταιρείες ώριμες για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα. Για να προχωρήσουν με επιτυχία, θα πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι διαθέτουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και ένα όραμα και στρατηγική για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης, πολλαπλασιαστικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη»  ανέφερε, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος.Money Review