Η ιδέα της σταδιακής επιβράδυνσης της διαδικασίας της γήρανσης εμφανίζεται ολοένα και πιο ελκυστική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα εντονότερη και πιο συνειδητή προσπάθεια για βελτιστοποίηση των σωματικών και νοητικών ικανοτήτων μέσω της τεχνικής του ‘biohacking’.

Πόσο ηθικά σωστή είναι η αναζήτηση της μακροζωίας; Υπάρχουν διαφορετικοί -και ίσως πιο αποτελεσματικοί τρόποι- για να επιτευχθεί ο ίδιος σκοπός;

Ο Ντέιβ Άσπρει είναι ο ιδρυτής της τεχνικής του biohacking, ο οποίος δηλώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 50 διαφορετικές μέθοδοι με τις οποίες μπορούν οι ειδικοί να παραποιήσουν την διαδικασία της γήρανσης.

Το γεγονός ότι ο πληθυσμός ολοένα και μεγαλώνει έχει αποτελέσει κύριο θέμα μελέτης για τους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γήρανση παρατηρείται πιο έντονα σε οργανισμούς όπως ο άνθρωπος. Η λειτουργία των μηχανισμών της γήρανσης εμφανίζει επίσης κοινά στοιχεία ανάμεσα σε ζωικούς οργανισμούς, πράγμα που έχει διευκολύνει την επιστημονική κοινότητα.

Καθώς η επιστήμη της γήρανσης προοδεύει, οι ειδικοί αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία όχι μόνο στην επιβράδυνση της διαδικασίας αυτής, αλλά και στην αναίρεσή της. Όπως ακριβώς πραγματοποιείται επανεκκίνηση του υπολογιστή, έτσι και τα κύτταρα εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν την έναρξη των λειτουργιών τους από την αρχή.

Εκτός του τομέα της επιστημονικής παρέμβασης, υπάρχουν και μέθοδοι οι οποίες μπορούν να ακολουθηθούν με φυσικό τρόπο και έχουν ως κύριο σκοπό την επιβράδυνση της γήρανσης, όπως η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Η συζήτηση τώρα στρέφεται γύρω από το πόσο ηθικά σωστές είναι οι μέθοδοι που ακολουθούνται και από το πώς η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συνεργαστεί με την ευρύτερη κοινωνία σε ένα γενικό πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών. 

Πηγή: BBCMoney Review