Με γνώμονα να ξεκλειδώσει επίπεδα διψήφιας κερδοφορίας, χρηματοδοτώντας με ιδία μέσα τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στο πλαίσιο και της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, δρομολογείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Η συγκεκριμένη στόχευση σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας, προσδίδει στην επικείμενη ΑΜΚ «αναπτυξιακά χαρακτηριστικά» και αποτυπώνει τις εκτιμήσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη για τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και των κοινοτικών πόρων μέσω ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 72 δισ. ευρώ για την προσεχή πενταετία.

Η αύξηση θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσοστού που διαθέτουν. H AMK θα γίνει με έκδοση νέων μετοχών χωρίς να προηγηθεί reverse split και οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτιμησιακό δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον διατηρήσουν το ποσοστό που διαθέτουν κατά την ημέρα σύγκλισης της έκτακτης γενικής συνέλευσης, που θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση.

Οι ακριβείς όροι της ΑΜΚ δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή η Τράπεζα «η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματαγορές, καθώς και την ισχυρή οικονομική θέση της Alpha Bank, προασπίζοντας ταυτοχρόνως την αξία της επένδυσης των υφισταμένων μετόχων».

Στόχος της διοίκησης της Alpha είναι η ΑΜΚ να επισπευσθεί και να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γενική συνέλευση και συγκεκριμένα την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποτραπεί μια πιο χρονοβόρα διαδικασία που θα παρέπεμπε την αύξηση για τα τέλη Ιουλίου.

Η Alpha Bank, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας θεωρεί «εξαιρετικά θετικές τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, και αναλαμβάνει να συμβάλλει υποστηρικτικά στις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης να ενισχύσει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα».

Η κεφαλαιακή ενίσχυση αύξηση αποσκοπεί στη στήριξη του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της τράπεζας, λεπτομέρειες του οποίου αναμένεται να ανακοινωθούν από τη διοίκηση στις 27 Μαϊου, ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου. Στη βάση αυτή η ΑΜΚ είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αύξηση του ενεργητικού της τράπεζας μέσω της ενίσχυσης των χρηματοδοτήσεων και των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών που θα απαιτηθούν από την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Όπως διαβεβαιώνουν πηγές της τράπεζας, τα χρήματα που θα αντληθούν δεν συνδέονται με την εξυγίανση του ισολογισμού της Alpha Bank, η οποία θα επιτευχθεί με ίδια μέσα. Στόχος είναι η επιθετικότερη μείωση των κόκκινων δανείων σε σχέση με το πλάνο που είχε ανακοινώσει η διοίκηση τον περασμένο Μάρτιο, αυξάνοντας την περίμετρο των δανείων που θα τιτλοποιηθούν ή θα πωληθούν.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy ύψους 10,5 δισ. ευρώ,  είχε ανακοινώσει νέες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνεται η τιτλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου ύψους 2 δισ. ευρώ (project Cosmos) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής ΙI» και η πώληση δύο χαρτοφυλακίων ύψους 900 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα (project Orbit) και 400 εκατ. ευρώ στην Κύπρο (project Sky).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό των προς τιτλοποίηση – πώληση κόκκινων δανείων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα 3,3 δισ. ευρώ του Μαρτίου, ενώ περί τα 4 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια που θα ενταχθούν στον «Ηρακλή ΙΙ». 

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank παραμένει ισχυρός και μετά την έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους 500 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται στο 16,9%. Στόχος της διοίκησης είναι ο δείκτης να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω της ΑΜΚ που θα προσθέσει 800 εκατ. ευρώ.Money Review