Με λαμπρότητα και κατά την καθιερωμένη εκκλησιαστική τάξη και παράδοση τελέστηκε χθες το μεσημέρι Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, η ενθρόνιση του προσφάτως εκλεγέντος Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.

Στην τελετή ενθρονίσεως παρέστησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πλήθος Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, ο Μητροπολίτης Γουϊνέας Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και του Προκαθημένου Αυτού Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, ο Αρχιεπίσκοπος Τσερνιχίβ και Νιζχίν Ευστράτιος, ως εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας και του Προκαθημένου Αυτής Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου,εκπρόσωποι άλλων Δογμάτων, ο Μουφτής του KadıköyΣοφολ. Mahmut Çakır,ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος,. Κωνσταντίνος Βλάσης, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος Ζέττα Μακρή, οι Πρέσβεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στην Τουρκία David Satterfield και Andrii Sybiha, οι εν τη Πόλει Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος. Γεωργία Σουλτανοπούλου, της Ουκρανίας OleksandrGaman, της Γαλλίας Olivier Gauvin, της Βορείου Μακεδονίας Aktan Ago, άλλοι διπλωμάτες, ο Έπαρχος Χαλκηδόνος (Kadıköy). Δρ. Mustafa Özarslan, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης,κληρικοί, Αγιορείτες Μοναχοί, Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εκπρόσωποι του Δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου της Πόλεως και του Δημάρχου Χαλκηδόνος (Kadıköy),και πλήθος πιστών από την Πόλη,και το εξωτερικό. Την τελετή ενθρονίσεως κάλυψε δημοσιογραφικά πλήθος εκπροσώπων τοπικών και διεθνών εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Ενημερώσεως.

Στην ομιλία του o Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε ότι όταν πριν από τριάντα και πλέον χρόνια ενθρονίστηκε ο ίδιος Ποιμενάρχης της Γεροντικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, διαδεχόμενος τον παλιό Μητροπολίτη και Γέροντά του κυρό Μελίτωνα (Χατζή), κορυφαία εκκλησιαστική φυσιογνωμία, στον επιβατήριο λόγο του είχε εκθέσει τον προβληματισμό, κατά πόσο μία ιερά και επίσημη στιγμή, όπως είναι η ημέρα της ενθρονίσεως ενός νέου ποιμενάρχου, ανήκει στον ενθρονιζόμενο ή στην Εκκλησία.

«Ημείς προσωπικώς εζήσαμεν την ημέραν εκείνην ως μίαν ευλογημένην στιγμήν εις τον βίον της Εκκλησίας, σήμερον δε, δοξάζοντες τον Τριαδικόν Θεόν, ζώμεν και πάλιν, μεθ᾽ όλων των αγαπητών παρισταμένων αγίων Αρχιερέων, των μελών της Πατριαρχικής Αυλής, των Εντιμολογιωτάτων Αρχόντων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, καθώς και του ευαγούς κλήρου και του φιλοχρίστου λαού της Χαλκηδόνος, την συνέχειαν της Εκκλησίας, καθότι ο πλουσιοδώρως ελεηθείς υπό του Θεού Μητροπολίτης Εμμανουήλ εκλήθη, θεοκινήτω και θεοπνεύστω ψήφω των Συνοδικών μελών της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, να καταστή ποιμενάρχης της ιστορικής ταύτης Επαρχίας, επιβάλλων την χείρα του επί το άροτρον (Λουκ. θ´, 62) και αρχόμενος έργου πολυευθύνου: ευθύνης έναντι του Θεού, ευθύνης διά την σωτηρίαν των πιστών και ευθύνης έναντι της πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως».

Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως κέντρο ενότητος

Απευθυνόμενος προς τον νέο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, ο Παναγιώτατος σημείωσε:

«Ασκείς, άγιε αδελφέ, ευόρκως, ήδη επί εικοσιπενταετίαν όλην, επισκοπικόν έργον, το οποίον είναι διά τον κάθε επίσκοπον έμπρακτος ανάδειξις της μεταμορφωτικής δυνάμεως της Εκκλησίας εν τω κόσμω, ως τόπου και τρόπου της ελθούσης εν Χριστώ χάριτος και της ερχομένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καλείσαι να συνεχίσης αυτό το υψηλόν έργον διακονίας από μιάς διαφορετικής επάλξεως και να συντελής εις το μεγαλείον της Αποστολικής και Μαρτυρικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, της εστολισμένης με κατορθώματα αιώνια, πεποικιλμένης με ροάς δακρύων, πεποτισμένης με αίματα μαρτυρικά, πεπλουτηκυίας τιμίοις λειψάνοις. Έρχεσαι να διαποιμάνης από της σήμερον την σπουδαίαν ταύτην Επαρχίαν, καταλιπών την «πόλιν του φωτός» και τον περίλαμπρον Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Στεφάνου, διά να εγκατασταθής εις την Πόλιν των πόλεων, την Βασιλεύουσαν, και δη εις την πανεύμορφον ασιατικήν Χαλκηδόνα, με καθέδραν τον μεγαλοπρεπή τούτον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος .Σε αναμένει ο ευσεβής λαός της Επαρχίας σου, τον οποίον είμεθα βέβαιοι ότι θα διαποιμάνης εν θυσιαστική αγάπη και πατρική στοργή. Δεν ευρίσκομεν σήμερον, Ιερώτατε, εις την ιστορικήν ταύτην Μητρόπολιν, τα παλαιά μεγαλεία, το πολυάριθμον ποίμνιον, τας σφυζούσας από ζωήν κοινότητας, τα σχολεία και τα ιδρύματά μας. Υπενθυμίζομεν όμως εις σε και εις όλους τους παρόντας, τους λόγους του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, του τιμιωτάτου προκατόχου αμφοτέρων ημών, εκ της τελετής ενθρονίσεως αυτού, την 30ην Οκτωβρίου 1966, πριν 55 περίπου έτη, οι οποίοι ακόμη αντηχούν εις τον ιερόν τούτον ναόν: «‘Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον• ότι ευδόκησεν ο πατήρ υμών δούναι υμίν την βασιλείαν’ (Λουκ. ιβ´, 32). Μη προδικάσωμεν την ανεξιχνίαστον βουλήν του Θεού και μη προκαταλάβωμεν τα θεία Αυτού σχέδια … Το τέλος πάσης δοκιμασίας είναι πάντοτε του Κυρίου, και το τέλος του Κυρίου είναι πάντοτε αγαθόν. Διότι πολυεύσπλαχνος και οικτίρμων ο Κύριος. Άλλωστε, αδελφοί και τέκνα ημών εν Κυρίω, γνωρίζετε καλώς, ότι πάντοτε οι ολίγοι εφύλαξαν Θερμοπύλας … Μη λησμονώμεν, ότι ολίγοι εβάστασαν σταυρούς υπέρ των πολλών, και ότι εις εσταυρώθη υπέρ πάντων, ο επί πάντων Χριστός, ο Αναστάς από των νεκρών» (Χαλκηδόνια, σ. 44)».

Ακολούθως, ο Πατριάρχης υπενθύμισε ότι στην ιστορική αυτή εκκλησιαστική Επαρχία, πραγματοποιήθηκε η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος (451), στην οποία διατυπώθηκε το «δόγμα της Χαλκηδόνος».”Η Σύνοδος της Χαλκηδόνος έχει εγγραφή ανεξίτηλα εις τας δέλτους της Μεγάλης Εκκλησίας, αφού διά των Κανόνων της θ´, ιζ´ και κη´ επεκύρωσεν αμετακλήτως την θέσιν και την ευθύνην της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως ως κέντρου ενότητος και κανονικής ενεργείας της Ανατολικής Χριστιανοσύνης”, τόνισε ο Παναγιώτατος.

Οι σημαντικές αποστολές του νέου Μητροπολίτη Χαλκηδόνος

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη μακρά εμπειρία του νέου Ποιμενάρχη της Γεροντικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος από τις σημαντικές αποστολές που του ανέθεσε κατά καιρούς η Μητέρα Εκκλησία.

«Η μέχρι τούδε ευδόκιμος διακονία σου εις την Ιεράν Μητρόπολιν Γαλλίας και η προτέρα επιτυχής υπηρεσία σου παρά τη Ευρωπαική Ενώσει, αλλά και η λυσιτελής συμμετοχή σου εις Συνοδικάς Επιτροπάς και εις άλλας υψηλάς και σημαντικάς αποστολάς της Μητρός Εκκλησίας, σε κατέστησαν έμπειρον οιακοστρόφον, δεδοκιμασμένον και έτοιμον να αναλάβης την διακονίαν της Γεροντικής ταύτης Μητροπόλεως και όλων των υπολοίπων ευθυνών, τας οποίας θα σε αναθέτη το σεπτόν μας Κέντρον. Εις την ευλογημένην ποιμαντορίαν σου θα επιστρατεύσης ασφαλώς και τα διακρίνοντά σε πολλά χαρίσματα, λέγομεν την θεολογικήν σου παιδείαν, την γλωσσομάθειάν σου, την σύνεσιν και το ταπεινόν σου φρόνημα, αλλά και την εσωτερικήν και αυθόρμητον πίστιν σου εις τον Θεόν, ως και την αδιαπραγμάτευτον αφοσίωσίν σου εις τε τον Πατριάρχην και εις τα δίκαια και ιερά συμφέροντα του Αποστολικού Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως.

Έχεις προσφέρει πάμπολλα και αξιάγαστα εις τον τομέα των διαθρησκειακών διαλόγων. Εκέρδισες επαξίως την εμπιστοσύνην των συνομιλητών σου, γεγονός το οποίον αποτελεί μέγιστον κεφάλαιον διά την πρόοδον του όλου εγχειρήματος. Εφήρμοσες μέχρι σήμερον αυτά τα οποία προέτεινε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, 2016), διά την συνάντησιν των θρησκειών: «Ο ειλικρινής διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει εις την ανάπτυξιν αμοιβαίας εμπιστοσύνης, εις την προώθησιν της ειρήνης και της καταλλαγής. Η Εκκλησία αγωνίζεται διά να καταστήση αισθητοτέραν την ‘άνωθεν ειρήνην’ επί της γης. Η αληθινή ειρήνη δεν επιτυγχάνεται με την δύναμιν των όπλων, αλλά μόνον διά μέσου της αγάπης, ήτις ‘ου ζητεί τα εαυτής’ (Α’ Κορ. ιγ´, 5). Το έλαιον της πίστεως πρέπει να χρησιμοποιήται διά να απαλύνη και να θεραπεύη τας παλαιάς πληγάς των άλλων και όχι να αναρριπίζη νέας εστίας μίσους» (Εγκύκλιος, § 17)».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε:

«Η κατά την παρελθούσαν τριακονταετίαν ταπεινή διακονία της ημών Μετριότητος εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως μας εδίδαξε, μεταξύ άλλων, ότι εις κρισίμους περιστάσεις διά την κοινωνίαν και την Εκκλησίαν, σημαντικόν δεν είναι ο,τι λέγομεν ή ο,τι πράττομεν, αλλά αυτό το οποίον είμεθα. Δεν έχουν αξίαν μόνον αι ιδέαι ή η κατάρτισις σχεδίων ή αι προτάσεις προς λύσιν των ανθρωπίνων προβλημάτων. Σημαντικόν διά την ζωήν της Εκκλησίας μας είναι η πνοή του προσωπικού παραδείγματος, η πληροφορία της ζωής μας, η ιδία η ζωή μας, όπως ενσαρκώνεται εις το φρόνημα και το ήθος της Εκκλησίας. Αι πραγματικαί αλλαγαί – και γνωρίζομεν πόσον ο λόγος περί αλλαγών γοητεύει, αλλά και, παραλλήλως, πόσον απογοητεύει τους ανθρώπους – αι πραγματικαί αλλαγαί λοιπόν, έρχονται εκ των έσω. Πρόκειται περί μιάς καταστάσεως βιωματικής, καταστάσεως πόνου και σταυρού, όπως βιώνει αυτήν εμπειρικώς κατά την διαχρονικήν τηε πορείαν η Μεγάλη Εκκλησία.

Αναλώσου ως ποιμενάρχης, συνεχίζων την αναντικατάστατον παράδοσιν της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, την παράδοσιν της Ρωμηοσύνης της Πόλεως, ήτις είναι παρακαταθήκη ήθους και αρχοντιάς, κενώσεως και θυσίας, διαμορφωθείσα κατά την διάρκειαν αιώνων μακρών, και μάλιστα ουχί αδαπάνως, αλλ᾽ έχουσα πολλάκις ως τίμημα και στέφανον το μαρτύριον. Κλίνον ευήκοον ούς εις την φωνήν της ιεράς παραδόσεως και αποδέξου αυτήν ουχί ως φωνήν εκ του παρελθόντος, αλλ᾽ ως ζων και ζωοποιούν παρόν, και ως την φωνήν της αιωνιότητος. Άξιος!».

Στην ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Ήκουσα την φωνήν Θεού προς Αβραάμ, ελαφρώς πως παρηλλαγμένην, λέγουσαν: έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρο εις την γην, ην αν σοι δείξω• δεύρο εις τον οίκον του πατρός σου.”Διότι όντως η Δυτική Ευρώπη εστάθη διά την ταπεινότητά μου η γη και η συγγένειά μου, όμως η πατρική Υμών καρδία αποτελεί πάντοτε τον οίκον του πατρός μου. Τούτο το μήνυμα έλαβον και έσπευσα αγαλλομένω ποδί να προσέλθω διά το υπόλοιπον του ζην μου παρά τους πόδας του σοφωτάτου Γαμαλιήλ του εν Φαναρίω χαριτοπλέγκτου Νόμου, της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ως παίς Αυτής γνήσιος και ευγνώμων.

Εκ της πόλεως του φωτός, εις την παρά την λυχνίαν της Οικουμένης, εκ του “ιερού ποταμού” (Σηκουάνας) εις τα μαρτυρικώς και οσιακώς καθηγιασμένα ύδατα του Βοσπόρου, εκ της Βηθανίας της διακονίας μου εις την Βιθυνίαν των πνευματικών ημών προγόνων. Μεγαρέων η αποικία, κατεκτήθη υπό του πνεύματος του αληθινού Θεού. Ενταύθα το του Απόλλωνος περιάκουστον μαντείον, εσίγησεν ενώπιον των καλώς περί Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών δογματισάντων μακαρίων πατέρων, των της τετάρτης».

Ο νέος Ποιμενάρχης της ιστορικής και Γεροντικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, στη συνέχεια, μίλησε στην τουρκική, την αγγλική και την γαλλική γλώσσα.

Ειδήσεις σήμερα 

Στο «κόκκινο» τα νοσοκομεία: Μόνο χθες είχαμε 513 εισαγωγές – Έρχεται επιστράτευση ιδιωτών γιατρών

ΗΠΑ και Ρωσία σε μια νέα εποχή «Ψυχρού πολέμου»

Πέτρος Φιλιππίδης: Αντίστροφη μέτρηση για τον εισαγγελέα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr