Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο πιστοποίησε την κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 5 εκατ. ευρώ που είχε προκηρυχθεί τον Μαϊο.

Η πιστοποίηση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την Τρίτη και αναρτήθηκε την Πέμπτη ως εξής: «Την 08/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2411055, το από 22/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 22.09.2020 «Έκθεση Πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Παναθηναϊκός Α.Ο. Π.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018», του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Χρήστου Βλάχου, της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», αποφάσισε την πιστοποίηση της ολικής καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 5.000.010,00 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/05/2020».

Να θυμίσουμε ότι η πράσινη ΠΑΕ έχει προκηρύξει μέσω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23 Σεπτεμβρίου νέα ΑΜΚ έως του ποσού των 5.000.010 ευρώ, η οποία κλείνει τέλος Δεκεμβρίου.