Η «δεύτερη ζωή» της Μεγάλης Λέσχης της Καβάλας μόλις ξεκίνησε

Η «δεύτερη ζωή» της Μεγάλης Λέσχης της Καβάλας μόλις ξεκίνησε

Οθωμανοί διοικητές, Εβραίοι, Αρμένιοι και Ευρωπαίοι καπνέμποροι, εκπατρισμένοι από τη Μικρασία και την Πόλη, γηγενείς Μακεδόνες, Βούλγαροι κατακτητές, όλοι τους έχουν περάσει από την Καβάλα, μια πόλη που βάζει ωραιότατα την αρχιτεκτονική να διηγηθεί την πολυκύμαντη...