Σε περιβάλλον metaverse παρουσίασε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 η Mytilineos, χρησιμοποιώντας 3D απεικόνιση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επρόκειτο για μία παγκόσμια καινοτομία, καθώς κατέστη η πρώτη εταιρεία που αξιοποιεί το συγκεκριμένο εργαλείο για να κάνει μια τέτοια παρουσίαση, απεικονίζοντας τα οικονομικά μεγέθη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της και με τόση λεπτομέρεια.

Mytilineos: Με 3D απεικόνιση έγινε η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων-1

Η Mytilineos ανακοινώνοντας ότι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο σημείωσε: «Πρόκειται για ένα εργαλείο που τώρα αναπτύσσεται στη διεθνή επιχειρηματικότητα για εταιρικές παρουσιάσεις, για πρώτη φορά όμως για την αποτύπωση κανονιστικών υποχρεώσεων που απαιτούν πολυπλοκότητα και περιορισμένο χρόνο απόκρισης, όπως τα Οικονομικά Αποτελέσματα εταιρειών. Η 3D απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών επιτρέπει σε διαφορετικά κοινά να κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών, παρέχοντας μία πιο εύληπτη και προσιτή εμπειρία. Μέσω αυτής της διαδραστικής εμπειρίας, οι εταιρείες μπορούν εύκολα να εντοπίσουν βασικούς τομείς επιτυχίας και τομείς βελτίωσης, ενώ το εικονικό περιβάλλον επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα με τρόπο που οι παραδοσιακές μέθοδοι, όπως τα υπολογιστικά φύλλα και τα γραφήματα, δεν μπορούν να αποδώσουν.»

Mytilineos: Με 3D απεικόνιση έγινε η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων-2

Κέρδη 466 εκατ. ευρώ το 2022

Στο πλαίσιο της παρουσίασης ανακοινώθηκε πως κατά το 2022 η Mytilineos κατέγραψε αύξηση 187% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου που ανήλθαν σε 466 εκατ. έναντι 162 εκατ. το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,41 ευρώ αυξημένα κατά 186% σε σύγκριση με το 2021.

Ειδικότερα ο όμιλος ανακοίνωσε

  • 130% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 823 εκατ. ευρώ, έναντι 359 εκατ. ευρώ το 2021.
  • 137% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε 6.306 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 2.664 εκατ. ευρώ το 2021.
  • Προτεινόμενο μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές), αυξημένο κατά 176% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

moneyreview.grΑκολουθήστε το Money Review στο Google News