Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαμόρφωση της επιχειρησιακής συμφωνίας που πρέπει να υπογράψει η χώρα με την Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης.Όπως εκτιμά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, μέσα στις επόμενες 10 μέρες η Ελλάδα θα στείλει τις παρατηρήσεις του παραρτήματος της συμφωνίας που έχει σταλεί προς ημερών από την Κομισιόν. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ε.Ε., θα κατατεθεί και το αίτημα από την ελληνική πλευρά, αναφέρουν αρμόδια στελέχη του ΤΑΑ. Έπειτα, το αίτημα της Ελλάδας, θα πρέπει να πάρει και το «πράσινο φως» της Επιτροπής για την εκταμίευση.

Τα δάνεια του ΤΑΑ 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η διαδικασία για τα δάνεια του ΤΑΑ, καθώς μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες τόσο με τις συστημικές τράπεζες όσο και με την ΕBRD. Εφόσον υπογραφούν οι συμβάσεις, θα μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για να δοθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. To Ελληνικό πρόγραμμα δανείων μέσω του ΤΑΑ ύψους 12,7 δισ. ευρώ αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα δανείων σε απόλυτα μεγέθη στην Ευρώπη όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα φθάνει έως και το 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Από την πλευρά της, η τράπεζα θα χορηγεί κατ’ ελάχιστον το 30% της επένδυσης, ενώ ο επενδυτής θα καλύπτει με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Τα δάνεια του ΤΑΑ δάνεια θα κατευθυνθούν σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: 

α) ψηφιακός μετασχηματισμός,

β) πράσινη μετάβαση, 

γ) εξωστρέφεια, 

δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. 

Τα δάνεια του ΤΑΑ θα μπορούν να συνδυάζονται με άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, εφόσον επιτρέπεται ο εν λόγω συνδυασμός από τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων και τηρούνται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων περί σώρευσης των ενισχύσεων. 

Η αξιολόγηση των επενδύσεων  

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα είναι αυτά που θα αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Στη συνέχεια το εάν μια επένδυση θα είναι επιλέξιμη θα κρίνεται από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι ελεγκτές θα εντάσσονται σε μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών και θα είναι αμειβόμενοι. Το κόστος του ελέγχου θα το επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις ενώ για τις μικρότερες θα υπάρξει κρατική μέριμνα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η απόφαση για το μητρώο των αξιολογητών-ελεγκτών η οποία θα περιγράφει τόσο τον τιμοκατάλογο για τους ελέγχους καθώς και την σύνθεση των ελεγκτικών ομάδων. Ο έλεγχος δεν θα διενεργείται μόνο από ένα πρόσωπο αλλά θα υπάρχει ομάδα ελέγχου η οποία θα αποτελείται από ορκωτό ελεγκτή, σύμβουλο αξιολόγησης της επένδυσης, περιβαλλοντικό μηχανικό αλλά και νομικούς με εμπερία στις κρατικές ενισχύσεις. Οι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Η ομάδα ελέγχου που θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου θα ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με αλγόριθμο-κλήρωση και εφόσον οι πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές εξασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων με το τραπεζικό ίδρυμα και τον επενδυτή, θα αναλαμβάνουν και θα διενεργούν την αξιολόγηση. Οι πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές με βάση την αξιολόγηση που θα διενεργούν, θα συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης η οποία θα υποβάλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα και στο ΤΑΑ. 

Διαβάστε ακόμη: 

Morgan Stanley για Ελλάδα: Ανάπτυξη 7,9% φέτος και 2,7% το 2022-2023 – Πότε θα μειωθεί το χρέος

Αναπτυξιακό «μπουμ» βλέπει η Κομισιόν: 7,1% το 2021 και 5,2% το 2022Ακολουθήστε το Money Review στο Google News