Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψε το α΄ εξάμηνο του έτους ο όμιλος εταιρειών Epsilon Net, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία και επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης για έτος-ορόσημο στις επιδόσεις του ομίλου.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) του ομίλου ανήλθε σε 17,8 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καταγράφοντας άλμα +111,10%.

Αναλυτικά, η εικόνα των βασικών οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχει ως εξής:

epsilon-net-ayxisi-111-ston-kyklo-ergasion-to-a-examino0

Όπως σημειώνει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών απεικονίζουν, τόσο τη συνεχιζόμενη δυναμική στην οργανική ανάπτυξη, όσο και την παράλληλη σημαντική συνεισφορά των εξαγορών των τελευταίων 12 μηνών. Επισημαίνεται ότι στα αποτελέσματα αυτά έχει ενοποιηθεί πλήρως η Data Communication, ενώ η Technolife ενοποιείται μόνο για περίοδο περίπου ενός μήνα (ολοκλήρωση εξαγοράς 07/06/2021).

Η ενοποίηση της Singular Logic έγινε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Περαιτέρω, όσον αφορά την συμμετοχή της συγκεκριμένης εξαγοράς και τη θετική επίδρασή της στα στοιχεία του ομίλου, επισημαίνεται ότι στη περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ενοποιούνται τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σημαντικό τμήμα των εσόδων της δραστηριότητας των έργων ιδιοπαραγώμενου λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η διαδικασία της διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου στην από την Singular Logic στην Epsilon SingularLogic ολοκληρώθηκε στις 14/07/2021.

epsilon-net-ayxisi-111-ston-kyklo-ergasion-to-a-examino1

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, παρά τις σημαντικές εξαγορές, η ρευστότητα της εταιρείας κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα, διασφαλίζοντας το στόχο της διοίκησης για την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,963 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός), ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 5,141 εκατ. ευρώ). Περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ενισχύθηκαν ιδιαίτερα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.

Προοπτικές

Όπως επισημαίνει ο όμιλος «οι παράγοντες που εγγυώνται την απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία του ομίλου και την συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς, είναι η κυρίαρχη θέση του στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του, η διατήρηση και προοπτική περαιτέρω επέκτασης της πολύ μεγάλης πελατειακής του βάσης, το άρτιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και η υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη του ομίλου έχει επίσης σύμφωνα με την  Epsilon Net «η συνεχής επενδυτική στρατηγική του σε τεχνολογίες αιχμής με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες πλατφόρμες λογισμικού Galaxy και Pylon, που δίνουν σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου με αποτέλεσμα, τόσο με βάση τις στρατηγικές κινήσεις εξαγορών όσο και την οργανική ανάπτυξη, ο αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεων του ομίλου από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020 να αριθμεί σήμερα πάνω από 80.000 ενεργές εγκαταστάσεις». 

Ο όμιλος εταιρειών Epsilon Net συνεχίζει να υλοποιεί τον στρατηγικό του σχεδιασμό για διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές στην Ελλάδα με εξειδικευμένες εφαρμογές, ενώ σχεδιάζει και την σταδιακή επέκτασή του στο εξωτερικό.

Παράλληλα, «με γνώμονα την ολοκληρωμένη συμβολή του στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα» η εταιρεία «παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ‘Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας’ & του ‘ΕΣΠΑ 2021-2027’ και έχει προετοιμάσει σε στρατηγικό επίπεδο συνεργασίες τόσο με χρηματοοικονομικούς φορείς όσο και με πολυεθνικούς παρόχους τεχνολογίας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που δημιουργούν οι παγκοσμίως νέες συνθήκες σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη».Ακολουθήστε το Money Review στο Google News