Κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, των γνωστών ως family offices, δίνει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε χθες στη Βουλή, συμπληρώνοντας το πλαίσιο για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.

Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση προχώρησε στη ρύθμιση αυτή, η οποία προβλέπει φορολόγηση των εν λόγω εταιρειών με βάση τις δαπάνες. Ειδικότερα, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με την προσθήκη κέρδους 7% στις δαπάνες, το οποίο και φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή των κερδών 24%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το νέο αυτό πλαίσιο είναι ανταγωνιστικό, αλλά και διαφανές και ακολουθεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ.

Τα οικογενειακά γραφεία διαχειρίζονται τον πλούτο των οικογενειών στις οποίες ανήκουν και συνήθως αυτός είναι ιδιαιτέρως μεγάλος. Στη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε, προβλέπεται ότι πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον 5 άτομα και να πραγματοποιούν δαπάνες τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι ανιόντες των συζύγων. 

Οπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι διατάξεις για τα οικογενειακά γραφεία ακολουθούν μια σειρά από νομοθετήματα, από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, που προβλέπουν την παροχή κινήτρων για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα φυσικών προσώπων που επενδύουν στη χώρα, αλλοδαπών συνταξιούχων και εργαζομένων.  Πρόκειται για το καθεστώς των non dom, δηλαδή του «διαμένοντος μη κατοίκου», για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τα κίνητρα για τους συνταξιούχους εξωτερικού, που μεταφέρουν τη φορολογική  κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν την περίοδο της κρίσης (brain drain) ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, με τα κίνητρα για τα family offices «επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα διαφανές και οριοθετημένο πλαίσιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αναφορικά με τη διαχείριση των χρηματικών/επενδυτικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας τους». Σύμφωνα με τον κ Σταϊκούρα οι διατάξεις αναμένεται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και θα εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Παράλληλα, αναμένονται και έμμεσα οφέλη για τη χώρα μας, όπως τόνωση της οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Σταϊκούρα, οι σχετικές πρωτοβουλίες προωθήθηκαν υπό τον συντονισμό της γενικής γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Αθηνάς  Καλύβα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις αυτές βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση, η οποία θα ενισχυθεί μετά το τέλος της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ολοκληρωθεί 30 αιτήσεις για non dom, 10 για συνταξιούχους, ενώ ετοιμάζεται και η εγκύκλιος για το brain drain.